TERNEUZEN - Bij chemieconcern Dow in het Zeeuwse Terneuzen was een ramp niet ondenkbaar. Dat schreef het hoofd Milieuhandhaving van de provincie Zeeland in 2006 in een brief aan het Openbaar Ministerie (OM).

De brief kwam woensdag aan het licht omdat nieuwsomroep NOS onderzoek heeft gedaan naar misstanden in het bedrijf. UIt de brief blijkt dat bij Dow regelmatig ernstige incidenten voorkwamen.

De risico’s voor werknemers, omwonenden en het milieu worden door de provincie ‘aanmerkelijk’ genoemd. Falend en ontoereikend onderhoud is vaak een oorzaak.

In 2008 deed het OM een inval bij Dow in verband met dit soort misstanden. De uitkomst van dat onderzoek wordt dit jaar verwacht.

Lekkages

Er is sprake van tientallen ernstige incidenten in de periode van 2005 tot en met 2008. Het ging veelal om lekkages in leidingen en tanks met chemische stoffen, sommige schadelijker dan andere.

Volgens de provincie is de situatie na 2008 wel verbeterd. Er zijn minder incidenten en de communicatie tussen de provincie en Dow is verbeterd, aldus een persverklaring. Ook de ongeveer honderd deelvergunningen die Dow had zijn omgezet naar één overkoepelende vergunning voor alle 22 fabrieken van Dow.