DEN HAAG - De VVD wil dat ouders geen kinderbijslag krijgen als hun kind structureel spijbelt en zij daar zelf niet genoeg aan doen.

Ook moet het in deze gevallen mogelijk zijn ouders een boete op te leggen, zoals een wethouder in Rotterdam onlangs heeft voorgesteld.

VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias zal deze maatregelen woensdag bepleiten in een debat met minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs over het terugdringen van het schoolverzuim, zo liet hij woensdag weten.

Ook denkt hij aan sancties als de schoolleider nalatig is om het verzuim op zijn school goed en tijdig te melden.

Uit een onderzoek blijkt volgens hem dat bijna de helft van de instellingen voor beroeps- en volwasseneneducatie en 15 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs dit niet adequaat doet.

Ook wil Elias weten of er genoeg leerplichtambtenaren zijn die controleren of de regels worden nageleefd.

Van Bijsterveldt

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) gaat onderzoeken of het mogelijk is om ouders van notoire spijbelaars onder de 16 jaar te korten op de kinderbijslag.

Dit als middel om schoolverzuim tegen te gaan. Dat zei Van Bijsterveldt woensdag in het debat in de Tweede Kamer over het terugdringen van schoolverzuim. Voor leerlingen van boven de 16 jaar die veelvuldig spijbelen, is dat al wettelijk geregeld.

Half maart

''Mochten er zich geen technische problemen voordoen, zie ik wel iets in de maatregel", aldus Van Bijsterveldt.

De minister gaat op korte termijn in gesprek met collegaminister Henk Kamp (Sociale Zaken) om het plan te onderzoeken. Half maart geeft de bewindsvrouw uitsluitsel over de mogelijkheid om de regeling voor het korten op de kinderbijslag te verruimen.

Leerrecht

Kamerlid Boris van der Ham (D66) diende tijdens het debat onder meer een motie in waarin hij de minister vraagt te onderzoeken hoe een zogenoemd leerrecht in de wet kan worden opgenomen.

Volgens Van der Ham zitten kinderen nog te vaak ongewild thuis, omdat een school ze niet kan of wil hebben. Volgens het Kamerlid omdat ze te zwak of niet gewenst zijn.