MOERDIJK - Chemie-Pack in Moerdijk, dat op 5 januari volledig uitbrandde, weigert de vervuiling van het (blus-)water aan te pakken.

Dat stelde Waterschap Brabantse Delta dinsdag. De kosten van het ruimen en reinigen van het bluswater schat het schap op tussen 10 en 16 miljoen euro.

Waterschap Brabantse Delta wil de kosten van de opruimwerkzaamheden op Chemie-Pack verhalen. De betrokken overheden hebben daarvoor een gecoördineerde actie op touw gezet.

''Mocht niet alles te verhalen zijn, dan vragen de regionale partijen aan het Rijk om bij te springen’’, aldus een zegsvrouw.

Bluswater

Uit metingen bleek dat het bluswater, dat onder meer in omliggende sloten terechtkwam, sterk vervuild was. Het waterschap heeft direct na de brand het bluswater en ander vervuild water uit sloten en riolering verwijderd en de slootbodems schoon geschraapt. Het vervuilde water is nu opgeslagen.

Het schap stelt op 6 januari voor het eerst aan Chemie-Pack te hebben gevraagd het slootwater op te ruimen.

Geweigerd

Het getroffen bedrijf zou dat hebben geweigerd, aldus het waterschap. Ruim twee weken later verzocht Brabantse Delta om het opgeslagen vervuilde materiaal te laten verwerken door een gespecialiseerd bedrijf. Chemie-Pack zou Brabantse Delta hebben laten weten dat niet te willen doen, aldus het schap.

Chemie-Pack kon dinsdagmiddag nog niet op de uitlatingen van het waterschap reageren.