DEN HAAG - De Inspectie Verkeer en Waterstaat controleert de komende drie maanden alle rangeerterreinen in Nederland.

Dat gebeurt onder meer naar aanleiding van de brand op rangeerterrein de Kijfhoek bij Zwijndrecht, half januari.

De inspectie kwam tot de conclusie dat de documenten van opslagwagons op Kijfhoek niet in alle gevallen overeenkwamen met het aantal wagons dat er daadwerkelijk stond en waar die stonden.

Stilleggen

Al diverse keren de afgelopen jaren constateerde de inspectie dat het toezicht van vervoerders op geparkeerde wagons met gevaarlijke stoffen niet op orde was. Hoewel de situatie vorig jaar is verbeterd, vindt de inspectie dat het nog beter moet.

Daarom bezoeken inspecteurs de komende tijd alle emplacementen diverse keren. Als daar aanleiding toe is, kan de inspectie onder meer een proces-verbaal geven en het vervoer stilleggen.

Calamiteiten

''Juiste kenmerking en etikettering op de wagons en de juiste documentatie van aanwezige gevaarlijke stoffen op de emplacementen zijn van belang voor de hulpverlening bij calamiteiten'', aldus de inspectie.

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Spoorgoederenvervoer steunt de actie van IVW.

Samenwerking

Tegelijkertijd valt er nog veel te verbeteren in de samenwerking tussen overheid en vervoerders, vindt de belangenbehartiger voor spoorgoederenvervoerders en spooraannemers.

Zo treedt er volgens KNV nog wel eens vertraging op bij de informatieuitwisseling. Vervoerders kunnen die elektronisch aanleveren, maar vooralsnog kan die informatie nog niet altijd op die manier door hulpverleners worden ontvangen, aldus de branchevereniging.