AMSTERDAM – In de grond van een gebied ten noorden van Moerdijk zijn sterk verhoogde concentraties aluminium gevonden. Op sommige plaatsen is de concentratie vijf keer zo hoog als normaal.

Dat blijkt uit metingen van milieuadviesbureau BK in opdracht van de NOS naar aanleiding van de brand in Moerdijk op 5 januari. Eerder meldde het RVM dat het gebied veilig verklaard is.

Ondanks dat het aluminium niet schadelijk is voor de volksgezondheid, mag het niet in de voedselketen komen. Dat kan gebeuren als gewassen uit de grond worden geoogst, zoals mais.

Volgens deskundigen moet er nu meer onderzoek verricht worden.

Bodemmonsters

BK heeft op vijf verschillende plekken op het desbetreffende gebied op verschillende diepten bodemmonsters gedaan. Het materiaal is vergeleken met het rapport van de RVM.

Voor vrijwel alle stoffen bevestigt het onderzoek van de NOS het rapport van de RVM, behalve voor aluminium.

Doorgespoeld

Op een meetpunt in de Mariapolder zit in één kilo grond 54 gram aluminium, waar dat normaal 10 gram is. Omdat de waarden bij alle meetpunten zijn vastgesteld in de bodemlaag van dertig tot vijftig centimeter diep, wijst dit erop dat door de regen het aluminium al flink is doorgespoeld.

Gezonde mensen kunnen een bepaalde hoeveelheid aluminium in voedsel nog filteren, maar voor maar voor nierpatiënten zijn de risico's groter.