DEN HAAG - De politie krijgt jaarlijks ruim achthonderd aangiften van kindermishandeling binnen. De helft daarvan gaat over lichamelijke kindermishandeling, een derde van de gevallen over seksueel misbruik en de rest over emotionele verwaarlozing.

Een kleine driehonderd kinderen moet jaarlijks toezien hoe ouders elkaar te lijf gaan, blijkt verder uit aangiften.

Een en ander is vastgesteld tijdens het onderzoek De inzet van het strafrecht bij kindermishandeling' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en bureau Van Montfoort. Volgens de onderzoekers geven de cijfers slechts de ondergrens aan.