HAARLEM - Zeventien medewerkers van hogeschool Inholland hebben de Onderwijsinspectie laten weten dat er binnen de hogeschool ongewenste druk op hen is uitgeoefend om studenten snel te laten afstuderen.

Dat staat in een tussenrapportage van de inspectie die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De inspectie zegt geen aanwijzingen te hebben dat leidinggevenden docenten structureel onder druk hebben gezet om bijvoorbeeld soepel te zijn met het verstrekken van alternatieve opdrachten als een student een vak niet dreigde te halen.

De inspectie stelde vast dat een manager bij de opleiding Media Entertainment Management (MEM) in Haarlem 'rendementafspraken' maakte met docenten.

Dat is niet verboden, maar de kwaliteit van het onderwijs moet dan wel gewaarborgd zijn, aldus de inspectie. Dat was bij Inholland enige tijd niet het geval.

Management vervangen

Het bestuur van Inholland heeft naar aanleiding van het rapport besloten dat het management bij de opleiding MEM in Haarlem wordt vervangen. Inholland wil voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs van de hogeschool in twijfel wordt getrokken.

In juli vorig jaar meldde de Volkskrant dat Inhollandstudenten van de opleiding MEM soms te makkelijk diploma's kregen. Dat leidde tot een onafhankelijk onderzoek onder leiding van Gerd Leers, tegenwoordig minister voor Immigratie en Asiel.

Andere hogescholen

Ook begon de Onderwijsinspectie afgelopen najaar op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek naar de mogelijke diplomafraude bij andere hogescholen.

De Kamer wilde snel weten wat er bij Inholland speelde, vandaar deze tussenrapportage. In april verschijnt het eindrapport van de inspectie.

Bevestigd

SP-Kamerlid Jasper van Dijk ziet in het tussenrapport bevestigd dat het noodzakelijk is dat de minister van Onderwijs de regie naar zich toetrekt. ''De minister moet bestuurders en leden van de raad van toezicht van scholen kunnen benoemen en ontslaan.''

Hij komt hiervoor met een initiatiefwetsvoorstel. Ook wil Van Dijk dat opgestapte leden van de raad van toezicht bij Inholland aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het inspectierapport over Inholland bewijst volgens de SP dat het schoolbestuur ''op vele fronten heeft gefaald''.