AMSTERDAM - De ANWB komt met een keuringssysteem voor de veiligheid van provinciale wegen. Alle N-wegen worden beoordeeld zodat automobilisten kunnen zien of de weg veilig is.

 Het systeem moet overheden bovendien aanmoedigen de veiligheid op gevaarlijke wegen te verbeteren.

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste van het land. "Er vallen landelijk de meeste slachtoffers op N-wegen", zegt een woordvoerder van de ANWB.

"Automobilisten kunnen straks eerder zien of het ergens gevaarlijk is." Volgens hem is het systeem in Europa al breed ontwikkeld.

Sterren

De ANWB wil in 2012 beginnen met het beoordelen van de wegen. Veilige wegen krijgen vier sterren, onveilige wegen één ster.

Snelwegen werden al eerder beoordeeld met het sterrensysteem. Ook in het buitenland keurde de ANWB al verschillende belangrijke wegen voor toeristen.

Naar verwachting duurt het twee jaar voordat de veiligheid van alle provinciale wegen is uitgedrukt met een ster. De resultaten komen op een website.

Bomen en water

De inspecteurs beoordelen de weg onder meer op het gevaar op frontale botsingen en de kans op ongevallen langs de kant van de weg.

Bomen en water vlak langs de weg, slechte verlichting en gelijkvloerse kruisingen zijn elementen die meetellen bij de beoordeling van een weg.

De ANWB is de afgelopen jaren al voorzichtig begonnen met het uitdelen van sterren aan provinciale wegen, maar vanaf volgend jaar wordt dat serieus aangepakt.

Dat gebeurt aan de hand van het EuroRap (European Road Assesment Program) dat ook in andere Europese landen al wordt toegepast.