DEN BOSCH - Chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk moet de (bodem)verontreiniging als gevolg van de grote brand op 5 januari zelf opruimen en betalen.

Als dat niet snel genoeg gebeurt, doet de overheid dat en worden de kosten teruggevorderd. De provincie Noord-Brabant schrijft dat in een brief aan de gemeente Moerdijk. De provincie wil Moerdijk tegemoet komen als Chemie-Pack niet kan betalen.

''Chemie-Pack is aansprakelijk gesteld'', zei gedeputeerde Yves de Boer woensdag in een toelichting. Chemie-Pack is 'voortvarend' bezig met het verwijderen van het verontreinigd bezinksel. De gemeente is het bevoegd gezag om dat te controleren, aldus de gedeputeerde.

Nadat de zogenoemde slurrie is opgeruimd, moet zo snel mogelijk worden begonnen met de bodemsanering om verdere schade aan het milieu en oplopende opruimkosten te voorkomen.

Bluswater

Binnen enkele weken hoopt De Boer dat de bodemsanering kan beginnen. De kosten zullen aanzienlijk zijn, verwacht hij. Concrete bedragen kon hij niet noemen.

Provincie en gemeente veronderstellen dat overal waar bluswater is geweest de grond en grondwater zijn verontreinigd en moeten worden onderzocht. Het gaat om de terreinen van Chemie-Pack en van de getroffen buurbedrijven Wärtsilä en Martens & Van Oord.

Wie het bevoegd gezag is voor de bodemsanering, moeten de gemeente en provincie nog bepalen.