DEN HAAG - Na de studenten in het hoger onderwijs komen nu ook de betrokkenen in het passend onderwijs in actie tegen de aangekondigde kabinetsbezuinigingen.

De acties beginnen woensdag tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs in Utrecht en werken toe naar een landelijke manifestatie op 9 februari in Nieuwegein.

Passend onderwijs is voor leerlingen in het basis-, voortgezet-, en middelbaar onderwijs die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn.

Opgehouden

De geplande bezuiniging van 300 miljoen euro heeft volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) vergaande gevolgen. ''Niet alleen voor de leerling zelf, die minder passende aandacht krijgt. Maar ook voor de rest van de klas, die wordt opgehouden door de tragere leerling", legt een woordvoerder van de AOb uit.

Petitie

Een kleine drieduizend mensen heeft inmiddels een petitie op internet ondertekend waarin ze minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) oproepen om af te zien van de bezuinigingen.

Bij de acties zijn werkgevers, werknemers, vakbonden en ouder- en onderwijsorganisaties betrokken.