DEN HAAG - De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) hoopt dat kapiteins en bemanning snel het recht krijgen om zichzelf te verdedigen.

Voorzitter Tineke Netelenbos zei dat woensdag in haar nieuwjaarstoespraak in Nieuwspoort in een reactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

In dat adviesrapport, dat vorige week door de commissie Voorhoeve overhandigd werd aan het ministerie van Defensie, wordt betoogd dat de bemanning van een schip in uitzonderlijke gevallen zoals bij een aanval door piraten zichzelf moet kunnen verdedigen.

''Soms is het onvermijdelijk dat gewapende inzet nodig is'', aldus Netelenbos. ''Het is teleurstellend dat er tot nu toe geen sluitende oplossing is geboden. We gaan ervan uit dat de minister het advies uitvoert.''

Het Nederlandse fregat Hr. Ms. De Ruyter is momenteel actief in de Golf van Aden voor de antipiratenmissie Ocean Shield van de NAVO.