UTRECHT - Een katholieke middelbare school in Volendam heeft zich schuldig gemaakt aan verboden onderscheid op grond van godsdienst. De school verbood een islamitische leerlinge een hoofddoek te dragen.

Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vrijdag geoordeeld

Het meisje was dit schooljaar een hoofddoek gaan dragen. Ze mocht toen van de school de lessen niet meer bijwonen en moest haar schoolwerk in een aparte ruimte bijhouden.

Als ze haar hoofddoek zou blijven dragen, moest ze zelfs helemaal van school. Haar vader stapte vervolgens naar de CGB.

Uitzondering

Volgens de commissie moeten leerlingen in principe de vrijheid hebben om een hoofddoek, keppeltje of kruisje te dragen.

Bijzondere scholen kunnen dat bij wijze van uitzondering wel verbieden, maar dan moeten ze aantonen dat zo'n verbod nodig is om de identiteit van de school te waarborgen. De onderwijsinstelling moet bovendien consequent zijn.

De middelbare school in Volendam voldeed niet aan deze voorwaarden. Zo zei de school aanvankelijk dat het meisje geen hoofddoek mocht dragen, omdat petjes en mutsen ook niet zijn toegestaan. Pas later beriep de onderwijsinstelling zich op haar katholieke identiteit.

Basisschool

De commissie velde donderdag ook een oordeel over een basisschool in Volendam, die onderdeel is van dezelfde onderwijsstichting als de middelbare school. Vier islamitische familieleden van elkaar mogen daar nu nog een hoofddoek dragen.

De school heeft een uitzondering voor ze gemaakt, omdat het vluchtelingen zijn die in een moeilijke situatie zitten.

De onderwijsinstelling heeft echter aangegeven dat het dragen van een hoofddoek in de toekomst mogelijk niet meer is toegestaan. Een familielid van de meisjes stapte vervolgens naar de CGB.

Die oordeelt dat er nu in ieder geval nog geen sprake is van discriminatie. Omdat niet duidelijk is of er wel een hoofddoekverbod komt, kan zij over de toekomstige situatie nog geen oordeel vellen.

De commissie oordeelde twee keer eerder over christelijke scholen die leerlingen verboden een hoofddoek te dragen. Zij vond deze verboden toen wel geoorloofd. De CGB keek in het verleden ook meerdere keren naar hoofddoekverboden voor docenten en stagiaires. In sommige gevallen vond zij die wel kunnen, in andere niet.