VLAARDINGEN - De Geuzenpenning 2011 is toegekend aan de Nederlandse krijgsmacht en de Afghaanse mensenrechtenactiviste Sima Samar.

De Stichting Geuzenverzet 1940-1945, die de penning toekent, heeft dat woensdag bekendgemaakt.

De penning is een eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. De stichting Geuzenverzet is opgericht door voormalige verzetsstrijders.

Het leger krijgt de penning vanwege de gevaarlijke inzet in Afghanistan, waarbij als uitgangspunt geldt 'opbouwen waar het kan, vechten waar het moet'. Volgens de stichting is de situatie in Afghanistan verbeterd door de aanwezigheid van de Nederlandse troepen.

Sima Samar

De Afghaanse mensenrechtenactiviste en voormalige minister voor vrouwenzaken Sima Samar is van huis uit arts. Ze heeft zich ingezet voor verbetering van de positie van vrouwen. Zo verzet ze zich tegen de verplichte burqa en het isolement waarin veel vrouwen moeten leven.

De penningen worden op 14 maart uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen.