AMSTERDAM - Het wordt een stuk duurder om tot Nederlander te worden genaturaliseerd. De leges voor een verzoek voor een persoon stijgen met het nieuwe jaar van 567 naar 789 euro.

Een verzoek voor echtparen of geregistreerde partners kost vanaf zaterdag 1008 euro in plaats van 719 euro, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag.

Het was al bekend dat de leges zouden worden verhoogd, maar niet met hoeveel. De medenaturalisatie van minderjarige kinderen gaat 116 euro in plaats van 85 euro kosten.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen moeten vier keer zoveel betalen. Voor hen stijgen de leges van vijftig euro naar 202 euro.

Voordelen

Het is redelijk de kosten meer dan voorheen door te berekenen omdat het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit voor de betrokkenen voordelen oplevert, motiveert minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner het besluit donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij wijst erop dat het verwerken van de aanvragen de afgelopen jaren duurder is geworden voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, gemeenten en ambassades.

Sinds 2003 komt er namelijk meer kijken bij het verwerken van de aanvraag. Zo moet worden gecontroleerd of de aanvrager voldoet aan de eisen voor inburgering.

Legaal

Om tot Nederlander te naturaliseren moet iemand vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen of drie jaar met een Nederlander getrouwd zijn. Daarnaast moet degene die wil naturaliseren het inburgeringsexamen hebben gehaald of aantoonbaar de Nederlandse taal beheersen.

Vorig jaar werden bijna 23 duizend personen door naturalisatie Nederlander. Het ging om zeventienduizend meerderjarigen en bijna zesduizend kinderen.

Een kwart is Turks of en Marokkaans. Een jaar of tien geleden was het aantal genaturaliseerden nog bijna twee keer zo groot. In 2003, het jaar waarin de naturalisatietoets werd ingevoerd, trad een sterke daling op.

Topsporters

Er zijn ook uitzonderingsregelingen voor bijvoorbeeld topsporters, wetenschappers die uitzonderlijk presteren en tot het koningshuis toetredende buitenlanders.