AMSTERDAM - Met het ''juridisch eerherstel'' voor klokkenluider Fred Spijkers lijkt er na 27 jaar een einde te zijn gekomen aan de slepende strijd die hij met Defensie, zijn vroegere werkgever, voerde.

De advocaat van Spijkers, Geert-Jan Knoops, is blij dat er opnieuw een gerechtelijke dwaling is hersteld en hoopt dat zijn cliënt nu rust kan vinden en dit verleden kan afsluiten.

Knoops zei dat dinsdag in reactie op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een herzieningsprocedure die Spijkers had aangespannen.

De hoogste rechter stelde Spijkers eind vorige week op belangrijke punten in het gelijk en kwam daarmee terug op een eerder oordeel.

De maatschappelijk werker onthulde in 1984 dat de krijgsmacht ondeugdelijke mijnen gebruikte die leidden tot de dood van een instructeur. Die onthulling kostte hem zijn baan.

Dwaling

Spijkers zei bij de NOS dat ''al die pogingen tot misleiding (door Defensie) van 27 jaar in één klap van tafel zijn geveegd''.

De onafhankelijke rechter heeft een einde gemaakt aan een dwaling en alles in een uitspraak rechtgezet, aldus Spijkers.

Ontslag

In 1997 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het ontslag terecht en aan hemzelf te wijten was en dat er geen relatie was met de landmijnenzaak, waarin Spijkers aan de bel had getrokken.

Hij vroeg vorig jaar dat vonnis te herzien, omdat hij in archiefdozen nieuwe stukken had gevonden die oude beweringen van Defensie volgens hem tegenspraken.

Verstoorde verhoudingen

De Centrale Raad van Beroep, die volgens Knoops aanvankelijk is misleid door de Staat, meent nu dat vooral de minister van Defensie verantwoordelijk was voor de verstoorde verhoudingen.

Ook stelt de rechter dat de bemoeienis van Spijkers met de afwikkeling van de landmijnenzaak wel degelijk een wezenlijke rol heeft gespeeld bij zijn ontslag. Knoops benadrukt dat zijn cliënt uit was op dit juridisch eerherstel en dat het hem niet om geld ging.

Eerherstel

In 2002 had Spijkers al een regeling met Defensie getroffen die leidde tot een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro en tot eerherstel, via een koninklijke onderscheiding.

Knoops hoopt dat het ministerie van Defensie het dossier-Spijkers nu definitief afwikkelt. Zo moeten er volgens hem nog administratieve zaken worden afgehandeld, zoals een uitkeringsregeling.

Regeling voor klokkenluiders

Spijkers hoopt volgens Knoops dat de uitspraak in zijn zaak aanleiding voor de politiek zal zijn om lessen te trekken en te komen met een ''alomvattende regeling'' voor klokkenluiders.

Volgens Knoops moet de overheid fatsoenlijk en integer omgaan met mensen die binnen een overheidsorganisatie voor onrecht opkomen.

Volgens Pieter van Vollenhoven, die ook herhaaldelijk heeft aangedrongen op de bescherming van klokkenluiders, kan dat het beste via een onafhankelijk instituut.

FNV

Het advocatenteam van Knoops heeft in de afgelopen jaren in de zaak-Spijkers samengewerkt met de FNV.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius is blij met de uitspraak, die volgens haar duidelijk maakt dat ''de Staat en welke andere werkgever dan ook zijn eigen fouten niet mag verbloemen''.