DELFT - Tolwegen kunnen de komende jaren een goede bijdrage leveren aan de bestrijding van files en de doorstroming van het verkeer bevorderen, naast het bestaande wegennet. Private partijen zouden die wegen kunnen aanleggen.

TNO zou de komst van dergelijke wegen toejuichen. Dat zegt verkeersdeskundige Anne Tip van het innovatie-instituut.

Het oplossen en voorkomen van files is een van de speerpunten bij het verkeersonderzoek van TNO. Het gaat dan vooral om het aanbod en de verwerking van het verkeer.

Het zogeheten 'slim werken en slim reizen', speelt daarin een grote rol. Dat gaat van thuis werken tot de spits mijden.

Robuust wegennet

Onlangs promoveerde aan de TU in Delft Maaike Snelder op 'Robuust wegennet'. Dat is een wegennet dat ook blijft functioneren bij incidenten. Anders gezegd: er ontstaan geen files. Dat zou onder meer kunnen door het creëren van een samenhangend onderliggend wegennetwerk en ontvlechting van wegen. Dat laatste betekent dat doorgaand verkeer bij bijvoorbeeld knooppunten of steden wordt gescheiden van ander autoverkeer. Dat gebeurt nu al rondom Utrecht en Eindhoven.

Tip verwacht dat we na 2030 in een zogeheten elektronisch treintje rijden. Auto's rijden dan min of meer aan elkaar 'gekoppeld' over de snelweg. De afstand tussen de auto's verkleint daardoor. Dat leidt tot een daling van de filedruk en de benutting van de weg stijgt.

Prognoses

''Het is nodig dat we iets aan de files doen, want volgens de prognoses van het ministerie van Infrastructuur en Milieu loopt het anders in 2020 volkomen vast. Het verkeersaanbod blijft groeien. ''Daarom is het goed dat er nog (verbrede) wegen bij komen.'' Als voorbeeld noemt Tip de kabinetsplannen om de wegen rondom Utrecht aan te pakken. Onlangs kwamen daar nog plannen bij om een weg tussen Amsterdam en Rotterdam aan te leggen, voor een deel door het Groene Hart. Toverwoord bij de aanpak van files is nu 'benutten'. Dat wil zeggen optimaal gebruikmaken van de weg.

Over de spoedaanpak snelwegen van voormalig minister Camiel Eurlings is Tip wel te spreken. ''Kijk maar naar de aanpak van de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Daar is de doorstroming flink verbeterd door de extra rijstroken.''

Verkeersdrukte

Hij vindt dat Nederland in het buitenland een goede naam heeft op het gebied van verkeer. ''De Randstad is natuurlijk een goede leerschool met al die verkeersdrukte. Zeker als je bedenkt dat we regelmatig verstoringen hebben door ons klimaat. Bij regen gaan meer mensen met de auto en dan loopt het al snel vol op de weg. Dan komt de kwetsbaarheid van het wegennet snel naar voren. Kijk ook maar naar de sneeuw van de laatste tijd. We doen het daar best goed''.

Individuele mobiliteitsinformatie zijn de twee woorden voor de toekomst om de problemen op de weg aan te pakken. Iedere automobilist krijgt dan in zijn auto toegesneden informatie die hem of haar begeleidt naar de plaats van bestemming.

''De huidige informatie is te algemeen en veel automobilisten hebben liever individuele info.'' Die informatie is multimodaal en geldt zowel voor als tijdens de reis: de reistijd, routes, parkeerplaats en eventueel het openbaar vervoer als alternatief.