DEN HAAG - Koningin Beatrix sprak zaterdag, Eerste Kerstdag, in haar kersttoespraak over moed en bemoediging.

''Het is belangrijk te zoeken naar wat verbindt en elkaar over en weer te bemoedigen'', sprak de koningin. Uitgangspunten en verwachtingen zijn niet voor iedereen gelijk.

''Het gevaar bestaat dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen en verschillen worden uitvergroot. Dan worden muren van vermeende tegenstellingen opgetrokken en verharden standpunten.''

Kerstmis inspireert stil te staan bij wat wij belangrijk vinden, aldus Beatrix. Veiligheid bijvoorbeeld.

''Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek en een bestaan in harmonie met anderen; met elkaar maken wij deel uit van een samenleving. Daarom moeten wij zorgen dat de basis sterk blijft en de verhoudingen evenwichtig.''

Samenleving

Beatrix heeft oog voor de gevoelens van mensen die moeite hebben met veranderingen in de samenleving.

''Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen.'' Ze ziet ook oplossingen. ''Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. Wie zich deelnemer voelt, wordt ook gesterkt in besef van eigenwaarde.''

Moed

''Medemenselijkheid, betrokkenheid en solidariteit zijn krachten die binden en in moeilijke tijden houvast kunnen bieden'', zei de koningin. Er is soms persoonlijke moed voor nodig.

Beatrix haalde in dit verband de Tweede Wereldoorlog aan, toen mensen die zichzelf niet moedig vonden, toch voor hun principes bleven staan. ''Ondanks vrees en vertwijfeling vonden zij toch de kracht om trouw te blijven aan hun geloof in humane solidariteit.''

De koningin ziet dat er nog steeds mensen zijn die deze moed opbrengen. ''Opnieuw zijn er mensen - ver weg en soms dichtbij - die in actie komen waar onrecht heerst. Er is nog altijd moed nodig om sterk te blijven en tegenstand te trotseren.''

Verschillen

Bij een open samenleving horen uiteenlopende opvattingen, stelt de koningin. ''We kunnen de verschillen niet ontkennen, maar moeten ze zien als startpunt voor maatschappelijke dialoog. Het is niet nodig elkaar te overtuigen om elkaar te verdragen. Dat is de basis van wederzijds respect.''