DEN HAAG - Koningin Beatrix spreekt zaterdag in haar traditionele kersttoespraak over bemoediging en burgermoed.

''Bemoediging kunnen wij allen, jong en oud, vinden in de gulden regel 'Behandel anderen zoals u wilt dat anderen u behandelen'",' aldus de koningin.

De Rijksvoorlichtingsdienst gaf het thema van de toespraak vrijdagavond al prijs. Op deze manier wil de dienst meer luisteraars en kijkers trekken voor de toespraak, die zaterdag om 13.00 uur op radio en televisie te volgen is.

De koningin zal refereren aan burgermoed, vroeger en nu. ''Uit de Tweede Wereldoorlog kennen we indrukwekkende voorbeelden van persoonlijke moed.

Vijfenzestig jaar later en met minder vanzelfsprekendheden, lijkt het moeilijk het belang van innerlijke overtuiging en persoonlijke moed zichtbaar te maken. Maar opnieuw zijn er mensen die, ver weg en soms dichtbij, in actie komen waar onrecht heerst.''

Vorig jaar

De kersttoespraak van koningin Beatrix van vorig jaar leidde tot veel reacties. Ze leek zich daarin te keren tegen virtuele contacten: ''Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes.''

Toen het Koninklijk Huis zich in september zelf meldde op Twitter, was er gelegenheid dit te weerspreken. ''Kersttoespraak was niet tégen Twitter, maar wel vóór naastenliefde'', aldus de tweet van het Koninklijk Huis.