AMSTERDAM - De commissie die een diepgaand onafhankelijk onderzoek doet naar de omvangrijke zedenzaak in Amsterdam kan aan de slag.

Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de commissie, onder leiding van de voorzitter van de Gezondheidsraad Louise Gunning-Schepers, donderdag officieel ingesteld.

De vierhoek van gemeente, politie, Openbaar Ministerie (OM) en GGD heeft in samenspraak met de ministers Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Henk Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) opdracht gegeven voor het onderzoek.

Ze willen dat er gekeken wordt naar de vraag hoe het misbruik in kinderdagverblijven en op andere plekken heeft kunnen plaatsvinden.

Hierbij moet worden gekeken naar de bestaande regelgeving en het handelen van alle betrokken partijen, instellingen en overheidsinstanties. Doel is lessen te leren voor een betere beveiliging van de kinderen in de toekomst.

Robert M.

Het vermoeden bestaat dat de 27-jarige Robert M. zeker 64 kinderen seksueel heeft misbruikt. Hij werkte op onder meer drie kinderdagverblijven en bood zich aan als oppas.

Naast Gunning-Schepers zitten Evelien Schaardenburg-Louwe Kooymans, plaatsvervangend Gemeentelijk Ombudsman en voormalig vice-president van de rechtbank Amsterdam, en Jan Naeyé, emeritus hoogleraar strafrechtwetenschappen aan de Vrije Universiteit, in de commissie.

Het onderzoek, dat los staat van het strafrechtelijk onderzoek, moet binnen drie maanden klaar zijn. De commissie kan naar eigen inzicht aanvullende expertise raadplegen.