AMSTERDAM -  Op steeds meer scholen heerst de 'vijfjescultuur'. Bij een op de vijf scholen scoren leerlingen die daar slagen gemiddeld voor drie eindexamenvakken onder de 6.

Vooral op het vmbo en vwo halen veel leerlingen lage scores op het centraal schriftelijk examen. Havo en het laagste niveau van het vmbo doen het een stuk beter.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Trouw naar middelbare scholen.

Volgens de krant is een van de verklaringen voor de 'vijfjescultuur' het berekenende gedrag van leerlingen.

Centraal schriftelijk

De krant schrijft dat leerlingen vaak tot op een tiende punt weten wat ze op een proefwerk of examen moeten halen om over te gaan of te slagen.

Veel leerlingen halen lage punten bij het centraal schriftelijk. Dat compenseren ze dan door de schoolonderzoeken waar ze vaak hoger scoren. Het schoolonderzoek bepaalt de helft van het eindexamencijfer. Bovendien wordt in de onderwijspraktijk een 5,5 afgerond naar een 6.