UTRECHT - Oud-bestuursvoorzitter Geert Dales van hogeschool Inholland is zeer ontevreden over de toezegging die school donderdag heeft gedaan om hem inzage te geven in accountantstukken en declaraties uit het verleden.

Hij vindt dat de hogeschool ''bijna belachelijke'' voorwaarden aan die inzage verbindt. Hij wil een eerder aangekondigd kort geding voortzetten.

Zo stelt het huidige bestuur, volgens hem, dat de stukken mogen worden ingezien op het kantoor van de advocaat van de hogeschool.

''Daar zit dan een soort bewaker bij. Ik mag geen kopieën maken en het is onduidelijk of ik aantekeningen mag maken.''

Publiceren

Waar Dales zeker geen genoegen mee zegt te nemen is het feit dat hij zijn eigen declaraties niet mag publiceren. Hij wil ze publiek maken, bijvoorbeeld via internet.

''Voor mij is het zeer beschadigend dat ik word geassocieerd met foute declaratiepraktijken. Ik wil aantonen wat er werkelijk is gedeclareerd.''

Het is nog niet bekend wanneer het kort geding plaatsvindt.