AMSTERDAM - De invoering van de wietpas zal niet werken in Maastricht, Amsterdam en andere steden waar veel toeristen komen die drugs gebruiken. Zij zullen voortaan hun heil bij onder andere straatdealers moeten zoeken.

Dat zegt Marije Wouters, onderzoekster aan het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam.

Donderdag doet het Europees Hof van Justitie uitspraak over de invoering van de wietpas, waarmee alleen geregistreerde burgers voortaan een coffeeshop kunnen bezoeken.

''De handel voor de gewone consument zal zich vooral naar vrienden en familie verplaatsen. Daarnaast gaan de zogeheten 06-dealers een rol spelen.''

Deze dealers krijgen via hun mobiele telefoon een bestelling en leveren vervolgens de drugs op afspraak af. Een voorgestelde verplichting van het kabinet om coffeeshops op tenminste 350 meter afstand van scholen te houden, noemt Marije Wouters een probleem voor Amsterdam.

Zij verwacht chaos, omdat daardoor slechts 36 coffeeshops in de hoofdstad overblijven. ''De echt grote coffeeshops in bijvoorbeeld Roosendaal geven overlast, maar de veel kleinere in Amsterdam niet.''

'Extreem verschil vraag en aanbod'

Volgens de onderzoekster zal door de verplichting een extreem verschil ontstaan tussen vraag en aanbod. Zij verwacht dat naast handel tussen vrienden en kennissen, onder andere het aantal straathandelaren en 06-dealers toeneemt.

Het kabinet wil met de maatregel bereiken dat jongeren minder makkelijk aan softdrugs kunnen komen. De onderzoekster is echter van mening dat minderjarigen voortaan wiet bij 06-dealers gaan kopen.

''Met het huidige kabinet gaat het drugsbeleid in Nederland een kant op die repressiever is'', zegt Wouters. In dit bewind neemt justitie het voortouw. De onderzoekster stelt dat het drugsgebruik door het beleid waarschijnlijk niet zal afnemen.

'Huidige bewind prima'

''Het ligt eraan wat het doel van een beleid is. Het huidige bewind is prima wanneer je principieel tegen drugs bent. Mensen zijn dan echter niet geïnteresseerd in de gevolgen van het beleid voor mensen die wel blijven gebruiken'', vertelt Wouters.

Wanneer de overheid kiest voor verdere regulering, is de onderzoekster vóór het ''regelen van de achterdeur'', waardoor het kweken en bevoorraden van coffeeshops legaal wordt.

Er zou dan volgens haar een bedrijf moeten komen dat legaal wiet kweekt. Op financieel gebied zou dit gunstig zijn voor de overheid, omdat zij daarover btw kan heffen. Daarnaast wordt de kwaliteit van drugs beter gecontroleerd en ondervindt eveneens het milieu voordelen.

Volksgezondheid centraal

Het idee past in een drugsbeleid waar de volksgezondheid centraal staat en de zogenaamde harm reduction een rol speelt. Deze benadering gaat het gebruik van drugs niet tegen, maar belicht de negatieve gevolgen ervan.

Door veiliger gebruik van drugs, bijvoorbeeld door te stoppen met het injecteren van heroïne, worden de gevaren voor de volksgezondheid minder. Nederland had hier ooit een voortrekkersrol in, maar die is naar de achtergrond verdwenen.