DEN HAAG - Een kwart van de leerlingen die voortijdig het onderwijs verlaten, gaat een paar jaar daarna toch weer naar school. Dat staat in het jaarboek onderwijs in cijfers 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit rapport is dinsdag gepubliceerd.

Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt gestaag de laatste jaren. In het jaar 2008-2009 stopten 43.000 jongeren onder de 23 jaar voortijdig met hun opleiding.

Vier jaar daarvoor haalden 55.000 jongeren geen startkwalificatie.

Niet-westerse achtergrond

Uit het onderzoek van CBS blijkt verder dat leerlingen met een niet-westerse achtergrond die thuis geen Nederlands spreken, duidelijk lager scoren op de eindtoets basisonderwijs van Cito.

Het grootste verschil met leerlingen die thuis wel Nederlands spreken is op het onderdeel taal. Maar ook bij rekenen en wiskunde zijn er niveauverschillen.

Vrouwen

Het aantal hoger opgeleide jonge vrouwen is de afgelopen tien jaar flink gestegen. Vorig jaar had 42 procent van de vrouwen tussen de 25 en 35 jaar een hbo- of wo-diploma, tegenover 27 procent een decennium eerder. Bij mannen is dat aandeel van 27 procent tot 35 procent gestegen in tien jaar tijd.

In het afgelopen schooljaar stond een recordaantal studenten ingeschreven in het hoger onderwijs: 403.000 in het hbo en 233.000 op de universiteiten.