DEN BOSCH - Ouderenorganisatie de Unie KBO wil dat er meer aandacht komt voor ouderenmishandeling. Mishandeling van bejaarden zit nu nog in de taboesfeer.

  ''Naar schatting heeft een op de twintig ouderen te maken met mishandeling, maar slechts 0,5 procent van de gevallen bereikt de verschillende meldpunten’’, aldus Unie KBO-directeur Stella Salden maandag.

De mishandeling heeft geregeld onbewust plaats, zegt Salden. ''Denk aan mantelzorgers of zorgpersoneel , er ligt zoveel druk op deze groep mensen omdat ze chronisch overbelast zijn, zodat ze uit onmacht ouderen mishandelen of verwaarlozen.’’

Daarnaast komt ook geregeld financiële mishandeling – zoals oplichting - voor bij bijvoorbeeld demente ouderen.

Meldpunt

''We weten nu nog veel te weinig van ouderenmishandeling. Het is een groep die niet snel klaagt, omdat ze niet zo mondig zijn of er niets van durven te zeggen.’’ Volgens schattingen zou het om 130.000 ouderen gaan die mishandeld worden.

De ouderenorganisatie pleit voor een algemeen meldpunt ouderenmishandeling. ''Je hebt de kindertelefoon waarbij de beller meteen wordt doorverbonden met iemand die ook hulp kan bieden, iets soortgelijks zou er ook voor ouderen moeten komen.’’

Geozndheidszorg

Daarnaast moeten organisaties die zich bezighouden met ouderenmishandeling betere afspraken maken, aldus de Unie KBO.

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg mag van de organisatie actiever worden in het bestrijden van misstanden en ouderenmishandeling binnen de zorgsector.