ROTTERDAM - De overlast rond de zestien coffeeshops in de buurt van scholen in Rotterdam die zijn gesloten mag dan zijn afgenomen, het sofdrugsgebruik onder leerlingen is dat niet, blijkt uit een rapportage van onderzoeksbureau Intraval.

Het bureau deed in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek naar de effecten van het coffeeshopbeleid.

Uitgangspunt was kwetsbare groepen te beschermen en overlast op straat en normvervaging wat betreft softdrugsgebruik onder jongeren te bestrijden.

Zestien coffeeshops werden in 2009 gesloten omdat ze te dicht bij scholen stonden. De regel is dat coffeeshops die binnen een straal van 200 meter van scholen staan én shops die een loopafstand van 250 meter van scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben, worden gesloten.

Normbesef

De aard en omvang van het softdrugsgebruik zijn niet of nauwelijks veranderd na de sluiting van de zestien coffeeshops, concludeert Intraval. Jongeren kopen nog steeds softdrugs. Ze komen meestal indirect aan softdrugs, onder meer via vrienden, woonadressen of gewoonweg op straat.

Hetzelfde beeld geldt voor het normbesef wat betreft het gebruik van softdrugs, constateren de onderzoekers. Er is weinig veranderd: ''Een ruime meerderheid van de jongeren (83 procent) denkt dat hasj- en wietgebruik een verslavende werking heeft.''

Afgenomen

In het onderzoek stellen omwonenden van zowel opengebleven als gesloten coffeeshops dat soft- en harddrugsproblemen, buurtverloedering en vermogensdelicten zijn afgenomen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb is daar blij mee: ''De overlast is afgenomen en heeft zich niet verplaatst naar andere delen van de stad.’’

Wat betreft onveiligheidsgevoelens is er bij omwonenden en passanten nauwelijks wat veranderd. Rond de 30 procent van omwonenden en passanten voelt zich wel eens onveilig in de omgeving van een coffeeshop. ''Dit is nagenoeg gelijk aan de onveiligheidsgevoelens van bewoners in heel Rotterdam.''

Normbesef

Ruim zeshonderd omwonenden en zeshonderd passanten bij coffeeshops zijn voor het onderzoek ondervraagd over veiligheid en overlast rond coffeeshops. Ook zijn ruim tienduizend jongeren van 12 tot 18 jaar geënquêteerd over hun normbesef, softdrugsgebruik en verkrijgbaarheid van softdrugs.

Om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen, presenteert het stadsbestuur dinsdag 14 december een aanvalsplan met de ROC's. Het ROC is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).