AMSTERDAM - Over de exacte hoogte van de straf die verondersteld kindermisbruiker Robert M. boven het hoofd hangt, valt nog niets te zeggen. Maar dat die in de jaren gaat lopen, zo veel staat nu al zo'n beetje vast. Dat zegt de Amsterdamse strafpleiter Peter Plasman.

Plasman heeft aanzienlijke ervaring met cliënten wier misdaden tot grote maatschappelijke onrust hebben geleid.

Zo verdedigde hij - in een verder verleden - de extreem sadistische kindermisbruiker René O., de moordenaar van cineast Theo van Gogh Mohammed B. en de moordenaar van politieagente Gabriëlle Cevat, Franklin F.

In de zaak rond Robert M. hangt de strafmaat af van een reeks factoren, aldus Plasman. ''Om te beginnen: is er sprake geweest van seksueel binnendringen? In het geval van kinderen jonger dan twaalf jaar als slachtoffer staat op dat feit twaalf jaar cel.

Bij een complex aan strafbare feiten - en daarvan lijkt hier sprake - wordt bij het bepalen van de strafmaat uitgegaan van het delict met de hoogste straf plus een derde daarvan. Dan kom je dus op zestien jaar.''