AMSTERDAM - Ruim de helft (56 procent) van de bevolking is voorstander van een parlementair onderzoek naar misbruik binnen de katholieke kerk. Van de katholieken is 47 procent voor zo'n door slachtoffers gewenst onderzoek.

Dat blijkt uit een zondag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond.

De commissie-Deetman die het misbruik binnen de kerk onderzoekt presenteerde vrijdag een tussenrapport, waarin werd geadviseerd de hulp aan misbruikslachtoffers 'ingrijpend' te verbeteren.

Er zijn inmiddels 1975 klachten van seksueel misbruik binnengekomen.

Forse kritiek

Deetman uitte forse kritiek op de stichting Hulp & Recht, die de klachten afhandelt. Hij zei dat met name het bestuur van de organisatie niet functioneert, omdat het zowel de slachtoffers als zijn broodheer, de kerk, dient.

Veertig procent van de Nederlanders denkt overigens dat de commissie-Deetman niet onafhankelijk is, zo blijkt verder uit de peiling. Onder katholieken is dit dertig procent.

Verjaring

In veel gevallen is sprake van verjaring. Deetman heeft recent vijf zaken die nog niet zijn verjaard aangekaart bij het OM, dat nog moet besluiten over vervolging.

Hij riep op de verjaringstermijn niet leidend te laten zijn bij de beoordeling van schadevergoeding. Bijna driekwart van de bevolking vindt dat de schadevergoeding in alle gevallen ruimhartig moet zijn.

Excuses

De kerk bood vrijdag opnieuw excuses aan de slachtoffers aan en onderstreepte de door Deetman bepleite noodzaak van onafhankelijke en transparante hulpverlening.

Bijna zeven op de tien Nederlanders vinden dat de katholieke kerk vanwege de misbruikaffaires geen uitspraken meer mag doen over hoe mensen zich horen te gedragen. Onder katholieken is dat 55 procent.