DEN HAAG - Nederland telde in september van dit jaar 1527 problematische jeugdgroepen, waarvan 1154 hinderlijke groepen, 284 overlastgevende groepen en 89 criminele groepen.

Dat is een daling van 13 procent ten opzichte van 2009. Dat blijkt uit onderzoek dat de Raad van Korpschefs zaterdag heeft bekendgemaakt.

De daling was het sterkst voor hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen, maar ook het aantal criminele jeugdgroepen vertoonde een kleine daling. In zes politieregio’s nam het aantal jeugdgroepen toe.

De regio Midden- en West-Brabant telde met 163 de meeste jeugdgroepen, gevolgd door Utrecht (133) en Gelderland-Zuid (102).

Positief

De politie noemt de uitkomst positief. ''Overal in Nederland letten politiemensen op hun groepen jongeren in de wijk", aldus korpschef Zeeland, Letty Demmers. ''De hinder of overlast wordt overal op dezelfde wijze vastgelegd door de politie en gedeeld met de gemeenten.

Ik zie dat gemeenten hierdoor steeds beter in staat zijn een probleemaanpak, waarbij bijvoorbeeld jongerenwerkers, jeugdzorgmedewerkers en wijkagenten een rol spelen, te regisseren.

Hinder en overlast van jongeren is van alle tijden en terug naar nul breng je het nooit, maar ik zie dat het fenomeen beter beheersbaar wordt."

De verbeterde informatiepositie van de politie sluit ook aan bij de wensen van het kabinet-Rutte om zwaar overlastgevende en criminele jeugdgroepen aan te pakken.