RIJSWIJK - Zestien hoogleraren hebben zich in een open brief gekeerd tegen de bouw van vijf kolencentrales. In de brief, onder meer gericht aan energiebedrijven en hun aandeelhouders, noemen ze steenkolen de meest vervuilende brandstof.

De centrales zouden volgens de hoogleraren evenveel CO2 uitstoten als 9 miljoen auto's, zo staat in de brief.

''Kolen en andere fossiele brandstoffen zijn niet de keus van de toekomst. Het wordt tijd de keus te maken voor een nieuwe economie rondom duurzame energie.''

Nederland wordt de vieze man van Europa, betogen de opstellers van de brief. ''Kolencentrales verdringen de duurzame energieopties uit de markt omdat kolencentrales niet flexibel zijn, waardoor de noodzakelijke overgang naar een duurzame energievoorziening ernstige vertraging oploopt. Kolencentrales gaan minstens dertig jaar mee.

Achterhaald

Dat betekent dat ons land zich vastlegt op een technologie waarvan we nu al weten dat die in de toekomst achterhaald zal zijn en waarmee we nog decennia lang zitten opgescheept.''

Voor de Nederlandse stroomvoorziening zijn de kolencentrales bovendien niet nodig omdat de stroom grotendeels zal worden geëxporteerd, stellen de ondertekenaars.

Innovatief klimaatbeleid

''Het is mogelijk om onze stroomvoorziening in 2050 volledig te laten draaien op duurzame energie. Door een innovatief klimaatbeleid kunnen we veel besparen op de toekomstige energierekening. Als we vasthouden aan fossiele brandstoffen zullen onze energiekosten de komende decennia aanzienlijk stijgen door toenemende schaarste en dus hogere prijzen.''