ROTTERDAM - Poolse immigranten die langer in Nederland wonen, kunnen probleemwijken een duwtje in de rug geven. Dit is echter nog lang niet overal het geval. Dat blijkt vrijdag uit een rondgang langs verschillende gemeenten.

''Over het algemeen zeggen gemeenten: laat ze maar komen, die Polen in gezinsverband'', aldus een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vrijdag zei deelraadvoorzitter Ed Goverde (PvdA) van de Rotterdamse deelgemeente Charlois in de Volkskrant dat Polen daar een positieve invloed hebben in achterstandsbuurten als Tarwewijk en Carnisse. Volgens Goverde spelen ze ''een rol bij het 'liften' van de wijk.''

Polen zijn vaak hoger opgeleid dan andere Oost-Europese immigranten en steeds meer Polen volgen inburgeringscursussen, aldus de gemeente Rotterdam.

Liften

''Op inburgeringscursussen komen tegenwoordig vijf keer zoveel Polen af als een paar jaar geleden'', aldus een woordvoerster van de gemeente.

Daarmee kunnen Polen een wijk omhoog helpen. ''Dat is nu echter nog niet altijd het geval. Polen en andere Oost-Europese arbeiders worden bijvoorbeeld nog te vaak met te veel mensen in een huis gestopt."

"Dat werkt het liften van een wijk tegen'', aldus een woordvoerster van de gemeente, die onder meer Polen met voorlichting probeert te bereiken.

Uitbuiting


"Op inburgeringscursussen komen tegenwoordig vijf keer zoveel Polen af als een paar jaar geleden", aldus een woordvoerster van de gemeente.

Daarmee kunnen Polen een wijk omhoog helpen. "Dat is nu echter nog niet altijd het geval. Polen en andere Oost-Europese arbeiders worden bijvoorbeeld nog te vaak met te veel mensen in een huis gestopt."

In Den Haag is de positieve invloed die Polen kunnen hebben eveneens zichtbaar. Ze worden echter ook nog steeds uitgebuit. Volgens een zegsman van Den Haag moet je er als gemeente 'goed mee omgaan'. "Als je weet dat ze langere tijd willen blijven, en veel Polen in onze stad zijn dat van plan, dan moet je daar wat mee doen. Dat doe je met bijvoorbeeld taalcursussen."

Krimpprobleem

Niet alleen probleemwijken zien werkende Polen en hun gezinnen graag komen. Volgens de zegsvrouw van de VNG helpen ze namelijk ook met het krimpprobleem waar verschillende wijken en gemeentes mee te maken hebben.

"In sommige Limburgse gemeentes bijvoorbeeld daalt de aanwas van bevolking, omdat jongeren wegtrekken. Als die Polen komen, dan komen er ook kinderen terug in die wijken en gemeenten."

Niet veel

In Amsterdam zijn Polen en andere Oost-Europeanen in positieve noch in negatieve zin echt zichtbaar, zegt wethouder Andrée van Es (integratie, GroenLinks). Dat komt doordat het er ook niet zo veel zijn: 8500 Oost-Europeanen telt de hoofdstad. Volgens Van Es komt dit onder meer doordat de sectoren waarin Polen vaak werken, zoals de tuinbouw, niet in Amsterdam zitten.

De wethouder heeft wel gemerkt dat onder de Oost-Europeanen die naar Amsterdam komen, steeds vaker vrouwen zijn. Die zijn vaak ook hoger opgeleid en doen mee aan inburgeringscursussen. "Het zijn hele gemotiveerde mensen die echt willen blijven."