DEN HAAG - De PvdA wil een parlementair onderzoek naar seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. Dit onderzoek zou meer boven water kunnen krijgen dan de commissie-Deetman, vindt PvdA-Kamerlid Khadija Arib.

VVD en CDA zien niets in een parlementair onderzoek. Volgens Arib kunnen de slachtoffers zich niet herkennen in de commissie-Deetman.

Een parlementair onderzoek zou aan het licht kunnen brengen wat er is gebeurd, wie er in had kunnen grijpen en hoe het toezicht was geregeld. Ook zou er gekeken kunnen worden naar kindermishandeling.

Het CDA is bang dat de uitkomsten van een parlementair onderzoek niets toevoegen aan wat Deetman nu heeft voorgesteld.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het oordeel dat Deetman velt over het katholieke meldpunt Hulp & Recht schokkend. Ze hoopt dat de kerk de aanbevelingen van Deetman op een onafhankelijke manier oppakt.

Afstand

Dat is ook het punt van VVD'er Ard van der Steur. Ook hem gaat het erom dat een nieuw kwaliteitscentrum voor de slachtoffers op voldoende afstand van de kerk komt te staan. Ook de schadevergoeding moet goed worden geregeld, waarbij verjaring van de feiten geen rol mag spelen.

Lukt dit allemaal niet snel genoeg, dan is het volgens Van der Steur tijd voor een waarheidscommissie, zoals GroenLinks ook al heeft geopperd.

Dan zou er eerst een hoorzitting kunnen worden gehouden. Van der Steur is daar niet op tegen, vooral als de slachtoffers zelf aangeven daar behoefte aan te hebben. Maar net als het CDA zit hij niet te wachten op een parlementair onderzoek. Hij weet niet wat dit zou kunnen toevoegen als het gaat om hulp en schadevergoeding.