AMSTERDAM - De onderzoekscommissie-Deetman, die het seksueel misbruik binnen katholieke instellingen onderzoekt, wil zo snel mogelijk af van het huidige katholieke meldpunt Hulp&Recht.

Dit heeft oud-minister Wim Deetman donderdagochtend in Den Haag bekendgemaakt bij het eerste advies over de hulpverlening aan de slachtoffers. De onderzoekscommissie pleit niet voor onafhankelijke slachtofferhulp, los van de katholieke kerk.

"Er geldt geen overheidsverantwoordelijkheid voor wat in eigen kring fout is gegaan. Dat komt voor verantwoordelijkheid voor de betrokkenen, voor de dader." Hij stipte daarbij aan dat de slachtofferhulp ook gefinancierd moet worden.

Schadevergoeding

De commissie adviseert de opdrachtgevers, de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) om een beroep op verjaring bij de vraag naar schadevergoedingen niet leidend te laten zijn.

Deetman zei verder dat het denkbaar is dat de Rooms-Katholieke Kerk een collectieve regeling aanbiedt aan slachtoffers.

Bestuur

De commissie is kritisch over het bestuur van Hulp&Recht. “Toen de hausse aan klachten binnenkwam, was de organisatie daar volstrekt niet op voorbereid. Toen de klachtenstroom aanhield was er enige verbazing en hulpeloosheid over hoe nu verder. "

Het meldpunt zegt zich in een reactie de kritiek van de commissie zeer aan te trekken. Het bestuur is bereid om op te stappen, mochten de bisschoppen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) dat verlangen. ''Ze zullen er alles aan doen om de nieuwe organisatie goed te laten verlopen.''

Inzage

Om te zorgen voor een “open en transparante manier waarop met klachten wordt omgegaan”, pleit Deetman voor een jaarlijkse inzage in de organisatie, die moet opereren zonder bestuur.

De commissie-Deetman ziet voor de toekomst een kwaliteitscentrum waar slachtoffers terecht kunnen voor hulp voor zich. Ook spoort de commissie slachtoffers aan zo spoedig mogelijk aangifte te doen.

Onafhankelijkheid

Deetman benadrukte bij de presentatie dat het onderzoek van zijn commissie onafhankelijk wordt uitgevoerd.

In totaal zes verschillende slachtoffergroepen, uit plaatsen als Eindhoven, Maastricht en Nijmegen, pleitten de afgelopen week bij de Tweede Kamer voor onafhankelijk onderzoek.

De slachtoffers vinden de onderzoekscommissie niet onafhankelijk. Ze zijn onder meer ontevreden over het feit dat de commissie onder voorzitterschap van oud-minister Wim Deetman onderzoek doet op initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk zelf.

Bij de onderzoekscommissie-Deetman hebben de afgelopen maanden bijna tweeduizend mensen melding gemaakt van seksueel misbruik binnen de kerk. De commissie verwacht voor het einde van volgend jaar de eindrapportage uit te brengen.

Volg twitterberichten over dit nieuws via NUlive

Presentatie commissie-Deetman