DEN HAAG - De gemiddelde Nederlander is steeds beter opgeleid. Onder mannen is echter ook sprake van een 'sociale daling': bijna een op de vijf (19 procent) mannen tussen de 26 en 40 jaar heeft op een lager niveau onderwijs genoten dan zijn ouders.

Dat is een van de conclusies in enkele rapporten van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), die woensdag werden uitgebracht. Deze vormen de basis voor een advies aan het kabinet volgend jaar.

Van de mannen en vrouwen die tussen 1970 en 1984 ter wereld kwamen, heeft respectievelijk 38 en 35 procent een HBO- of WO-opleiding genoten.

Wonen

De RMO bracht onder andere de sociale 'stijgers en dalers' in kaart. De organisatie concludeert dat de sociale ongelijkheid wat betreft wonen stijgt. Het hebben van een koophuis wordt een voorrecht voor kinderen van ouders met een eigen huis.

Verder signaleert de RMO dat extreem overgewicht steeds 'exclusiever voorkomt' bij lager opgeleiden.

''Nederland leek lange tijd op weg naar een open samenleving waar sociale herkomst minder belangrijk werd en de ongelijkheid tussen hoger en lager opgeleiden afnam. Dit onderzoek laat zien dat dit zeker niet voor alle sociale terreinen het geval is'', aldus de RMO.