AMSTERDAM - De overheid zou een waarheidscommissie in het leven moeten roepen die claims van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt.

Dit zegt advocaat Richard Korver, voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS), maandag in reactie op de wens van een aantal slachtoffers om een parlementair onderzoek naar het misbruik in te stellen.

De Tweede Kamer voelt daar nog niets voor, zo bleek zondag. Een meerderheid wil het advies van de commissie-Deetman afwachten. Dat zal donderdag worden gepresenteerd.

In die waarheidscommissie zouden specialisten op het gebied van zedenzaken moeten zitten, aldus Korver, zoals rechercheurs, officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook zou het Schadefonds Geweldsmisdrijven in de commissie vertegenwoordigd moeten zijn.

Erkennen

Volgens Korver kan de kerk op voorhand aangeven dat het de uitspraken van de commissie zal erkennen en bijvoorbeeld geen beroep zal doen op verjaring. Op die manier krijgen slachtoffers het gevoel dat hen recht wordt gedaan terwijl de objectiviteit gewaarborgd is en kan iedere claim binnen een redelijke termijn worden onderzocht.

''Hierdoor kan onrust in de maatschappij worden weggenomen en wordt slachtoffers, maar ook mogelijke verdachten, recht gedaan'', aldus Korver.

De rijksoverheid zou de waarheidscommissie moeten faciliteren, ook om de onafhankelijkheid van de kerk te waarborgen. Korver wijst erop dat een parlementaire commissie eerder is bedoeld om het handelen van de overheid te onderzoeken dan het handelen van priesters.