EINDHOVEN - Vertegenwoordigers van vijf verschillende groepen slachtoffers van seksueel misbruik binnen rooms-katholieke instellingen willen een parlementair onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Dat hebben de slachtoffers zondag gezamenlijk verklaard.

De slachtoffers zeggen na veelvuldig en inhoudelijk overleg met verschillende religieuze ordes en congregaties teleurgesteld te zijn over de houding van de RKK.

Transparantie

''We moeten vaststellen dat, ondanks dat er door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) volledige transparantie in het vooruitzicht werd gesteld en waarheidsvinding een van de topprioriteiten zou zijn, er toch systematisch onjuistheden naar buiten worden gebracht. Hierdoor voelen slachtoffers zich niet gehoord en wederom misbruikt.''

Slachtoffersgroepen

Vertegenwoordigers van verschillende slachtoffergroepen, waaronder de Groep Don Rua’s-Heerenberg, de Groep, de Groep Eikenburg Eindhoven en de Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik waren zondag bijeen in Eindhoven.

Vorige week werd bekend dat de onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Wim Deetman duizend meldingen van misbruik heeft gekregen. Hulp & Recht ontving in totaal 1799 meldingen. Hoeveel dubbele meldingen daarbij zijn, moet nog worden onderzocht.

Nieuwe meldingen

Maar volgens de slachtoffergroepen is de omvang van seksueel misbruik binnen de RK-Kerk nog vele malen groter. ''We ontvangen nog steeds nieuwe meldingen van zowel mannen als vrouwen. Tal van slachtoffers melden zich nu pas omdat de drempel door bijvoorbeeld schaamte en de angst om uit de anonimiteit te raken hoog is. Slachtoffers uit deze omvangrijke groep tobben met verjaring, krijgen geen reactie van plegers, kunnen, omdat daders overleden zijn, geen aangifte doen, krijgen vanuit de kerk geen antwoord op hun vragen, hebben geen uitzicht op hulp en vinden in de politiek geen gehoor. Ten einde raad sluiten ze zich uiteindelijk schoorvoetend bij ons aan'', aldus de slachtoffergroepen. Mede om die reden doen de slachtoffergroepen een beroep op politici.

Daders

''Onderzoeksbeleid hoeft niet geregisseerd te worden door vertegenwoordigers van slachtoffers, maar zeker ook niet alleen door vertegenwoordigers van daders'', vinden ze.

De commissie-Deetman doet wetenschappelijk onderzoek naar het seksueel misbruik binnen katholieke instellingen op initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk zelf en de KNR. Slachtoffers zeggen moeite te hebben met de onafhankelijkheid van het onderzoek omdat dat op initiatief van de Kerk zelf wordt gehouden.

Onderzoekscommissie

Donderdag presenteert de onderzoekscommissie haar eerste advies. Dat zal gaan over de hulpverlening aan slachtoffers. De slachtoffergroepen hopen dat de commissie met ''dwingende adviezen komt om met onmiddellijke ingang over te gaan op adequate slachtofferhulp in de ruimste zin van het woord.''

Volgens de slachtoffers blijkt die noodzaak tot acute hulpverlening uit de vele ''schrijnende'' getuigenissen die de groepen hebben ontvangen.