UTRECHT - Bij Hulp & Recht, het meldpunt van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen hebben 241 mensen een aanklacht ingediend. Dat heeft het meldpunt woensdag bekendgemaakt.

In totaal ontving het meldpunt de afgelopen maanden 1799 reacties. In 1643 gevallen gaat het om meldingen van seksueel misbruik, in 63 gevallen om geestelijke mishandeling en 93 reacties gaan over lichamelijke mishandeling.

Hulp & Recht krijgt nog steeds reacties binnen. Het meldpunt verwacht de officiele aanklachten in 2011 af te handelen.

De klachten kunnen volgens de procedure van Hulp & Recht niet ontvankelijk zijn en al dan niet gegrond worden verklaard. Ze kunnen schriftelijk worden afgehandeld of na een hoorzitting.

Commissie-Deetman

Woensdag is de laatste dag dat mensen een melding kunnen doen bij de commissie-Deetman.

Die commissie, bestaande uit vijf wetenschappers doet op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) wetenschappelijk onderzoek naar het misbruik binnen rooms-katholieke instellingen, zoals bisdommen, ordes en congregaties.

Misbruikmeldingen na woensdag gaan niet verloren, maar worden niet meer geregistreerd voor het wetenschappelijk onderzoek.

De woordvoerder van de commissie Deetman liet weten dat de onderzoekscommissie ruim 1200 meldingen heeft ontvangen van Hulp & Recht. ''Die mensen wilden graag dat hun melding wordt meegenomen met het onderzoek. Anderen stelden dat niet op prijs'', aldus de woordvoerder van Hulp & Recht.

Reacties

Zelf ontving de commissie Deetman nog eens duizend reacties. Hoeveel dubbele meldingen er bij de onderzoekscommissie en Hulp & Recht zijn binnengekomen, moet nog worden onderzocht.

Klachten die bij Hulp & Recht worden gemeld, worden behandeld door de Beoordelings- en Adviescommissie (BAC). De in totaal 241 officiele aanklachten zijn ingediend door 213 personen: sommigen hebben meer dan één klacht ingediend.

Hulp & Recht heeft juridische adviseurs voor slachtoffers aangesteld die dat op prijs stelden. In totaal zijn er nu twaalf juridisch adviseurs in touw. Zij helpen de slachtoffers bijvoorbeeld met het opstellen van een klaagschrift.