ROTTERDAM - De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge wil ouders sneller een ''fikse geldboete'' kunnen opleggen als hun kind spijbelt van school. Hij is in gesprek met het ministerie van Onderwijs over deze zogeheten bestuurlijke boete.

De 'bekeuring' zou een aanvulling moeten zijn op het pakket aan maatregelen in Rotterdam om het schoolverzuim in het voortgezet onderwijs aan te pakken.

De maatregelen maakt De Jonge dinsdagochtend bekend op de Hugo de Grootschool. Voorlopig gaan twintig scholen met dit zogeheten Pluspakket Leerplicht werken.

Dat houdt onder meer in dat leerplichtambtenaren voorlichting geven op scholen en dat spijbelaars 's ochtends door stadswachten worden verrast met een huisbezoek.

HALT-straf

Scholen zijn wettelijk verplicht te melden als er bij een leerling sprake is van meer dan zestien uur verzuim in vier weken tijd. Bij overtreding van de Leerplichtwet kan een HALT-straf worden opgelegd, een proces-verbaal worden opgemaakt, waarna de rechter de straf oplegt, en bij 16- en 17-jarigen kan de kinderbijslag worden ingehouden.

In Rotterdam werd vorig schooljaar 113 keer een HALT-straf opgelegd en 467 keer een proces-verbaal opgemaakt. Jaarlijks verlaten ongeveer 2700 leerlingen vroegtijdig hun school.

Voorspeller

''Dat moet echt anders. Een dag niet op school, is een dag niet gewerkt aan je toekomst'', zegt de Jonge. ''Spijbelen is vaak een belangrijke voorspeller van schooluitval. Daardoor hebben jongeren een grotere kans om werkloos te worden en om in de criminaliteit terecht te komen.''

In verband met de verzuimaanpak is met het Openbaar Ministerie (OM) afgesproken dat het meer tijd vrijmaakt voor leerplichtzaken. Zo wil de wethouder de wachttijd beperken. Hij wil dat leerlingen met een proces-verbaal zo snel mogelijk voor de rechter staan.

''Dat heeft veel meer effect'', aldus De Jonge. Uiteindelijk moeten de maatregelen leiden tot 10 procent minder nieuwe schoolverlaters per jaar.

Ouders

Met de geldboete wil hij vooral de ouders van de betreffende leerlingen duidelijk maken dat zij de eerst verantwoordelijke zijn voor hun zoon of dochter.

''Ouders aanspreken op het verzuimgedrag van hun kind werkt altijd; ook bij ouders die minder betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind.'' Volgens De Jonge is het ministerie ''geïnteresseerd'' in het idee van een bestuurlijke boete. Wanneer die er gaat komen, kan de wethouder nog niet zeggen.