AMSTERDAM - Het aantal wrakingsverzoeken is explosief toegenomen sinds PVV-leider Geert Wilders vorige maand de rechtbank met succes wraakte.

Sinds Wilders'advocaat Moszkowicz de Amsterdamse rechtbank wraakte, zijn bij de rechtbank in Rotterdam elf wrakingsverzoeken binnengekomen. In dezelfde periode vorig jaar gebeurde dat één keer, schrijft Trouw vrijdag.

Een zelfde trend is bij de rechtbank in Den Haag te zien. Daar werden dertien wrakingsverzoeken ingediend, terwijl dat er vorig jaar maar vier waren. Bij Utrecht kwamen over heel vorig jaar twintig verzoeken binnen.

Nu zijn dat er tien in een maand. De Raad voor de Rechtspraak zou ook signalen krijgen dat veel meer wordt gewraakt.

Schijn

Iedereen die vindt dat de rechters in het proces de schijn van partijdigheid wekken, kan een wrakingsverzoek indienen. Drie andere rechters beoordelen dat verzoek. Als de rechters inderdaad partijdig over kunnen komen, worden ze vervangen en begint het proces van voor af aan.

President van de rechtbank in Utrecht Herco Uniken Venema denkt dat veel mensen niet wisten dat je rechters kunt wraken. "Door het Wilders-proces - dat natuurlijk enorm veel belangstelling heeft gekregen - weten ze dat nu wel. En zeggen ze tegen hun advocaat: wráken die rechter", zegt hij in de krant.

Rechtspsycholoog Peter van Koppen wijst erop dat een wrakingsverzoek zelden kans heeft. Van de 350 verzoeken die vorig jaar werden ingediend, werden er maar vijftien toegewezen. Bij een niet toegewezen verzoek moeten de advocaat en zijn cliënt met dezelfde rechters verder, terwijl hun integriteit is betwist. "Bijzonder pijnlijk", meent Van Koppen.

Hans Jansen

Wilders diende een wrakingsverzoek in omdat de rechters in zijn proces hadden geweigerd de arabist Hans Jansen, die als getuige-deskundige had opgetreden, opnieuw te horen. De wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank oordeelde dat zij daardoor de schijn van partijdigheid hadden gewekt.

Moszkowicz had om wraking van de rechters gevraagd nadat bekend was geworden dat Jansen enkele maanden eerder tijdens een etentje had gepraat met Tom Schalken, lid van het Amsterdamse gerechtshof. Jansen verklaarde in de media dat Schalken hem tijdens het etentje had geprobeerd te beïnvloeden. Moszkowicz wilde hem daar in de rechtszaal over ondervragen, maar de rechters weigerden dat.

PVV-leider Wilders staat terecht voor belediging van moslims en het aanzetten tot haat en discriminatie. Het proces gaat 7 februari verder.