DEN HAAG - De gedwongen uitzetting van een Irakees die voor vrijdag stond gepland, gaat niet door.

De man heeft bij de rechter bezwaar aangetekend tegen het afwijzen van zijn asielaanvraag. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken mag hij de uitslag van die procedure in Nederland afwachten, zei een woordvoerder donderdag.

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) liet de Tweede Kamer woensdag weten dat Nederland weer uitgeprocedeerde asielzoekers kan uitzetten naar Irak.

Volgens zijn interpretatie van een brief van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is er geen sprake meer van een algemeen verbod op het terugsturen naar Irak.

Gedwongen

De betrokken Irakees, die in bewaring zit, was de eerste die na de uitspraken van Leers zou worden uitgezet.

Volgens de woordvoerder van Leers gaat het in dit geval echter om een normale procedure. Van een streep door de rekening van Leers is volgens hem geen sprake.

Momenteel zijn er in Nederland ruim vierhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak die terug moeten. Leers hoopt dat ze vrijwillig en zelfstandig terugkeren, maar desnoods zullen zij gedwongen worden uitgezet.