AMSTERDAM - Jesse R., een van de hoofdverdachten in het Amsterdamse liquidatieproces Passage, heeft aangekondigd een verklaring te willen afleggen.

R. heeft er tot dusver nagenoeg geheel het zwijgen toe gedaan. R. wil zijn verklaring evenwel niet ten overstaan van de rechtbank afleggen, maar bij de recherche.

R.'s beweegredenen op dit punt zijn onduidelijk, zijn advocaat Sander Janssen wil er geen nadere toelichting op geven. De rechtbank heeft er bij R. herhaaldelijk op aangedrongen een verklaring af te leggen, hoezeer het rechtscollege het recht om te zwijgen ook respecteert.

De aangekondigde verklaring heeft een beperkte reikwijdte: R. wil alleen verklaren over een moord in 2002, waarover twee anonieme getuigen hebben verklaard. Tal van andere zaken laat hij vooralsnog onbesproken.

In 'Passage' staat R. te boek als dé hitman: hij geldt als verdachte in vrijwel het gehele palet aan zaken en zou in ettelijke gevallen zelf hebben geschoten.