DEN HAAG - De tweede generatie niet-westerse allochtonen doet het beter in de Nederlandse samenleving dan hun ouders.

Vooral op het gebied van onderwijs is vooruitgang geboekt.

Maar de weg is nog lang. ''Integratie is een zeer geleidelijk proces en het vergt nog heel wat stappen'', zei demograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag in een toelichting op het Jaarrapport Integratie 2010 van het CBS.

De tweede generatie presteert vooral beter op school. Van de leerlingen die in het schooljaar 2003/ 2004 in het derde jaar van de middelbare school zaten, deed 28 procent havo/vwo.

Vooruitgang

In 2009/2010 was dat 32 procent. Een vooruitgang, maar nog altijd minder dan de bijna 50 procent onder autochtonen.

Dat steeds meer allochtonen doorstromen naar het hoger onderwijs, noemt Latten de meest opvallende ontwikkeling in positieve zin. ''Zij worden de bestuurders van straks.''

Negatief zijn de criminaliteitscijfers. Turken en Marokkanen van de tweede generatie worden vaker verdacht van een misdrijf dan hun ouders.

Criminaliteitscijfers

Meer dan de helft van de Marokkaanse jongens komt in zijn jeugd als verdachte in aanraking met de politie. Antilliaanse en Marokkaanse mannen zijn vijf keer vaker verdachte van een misdrijf dan autochtone mannen.

''De criminaliteitscijfers zijn echt heel hoog'', stelt Latten vast. Jongeren die zich bezondigen aan criminaliteit komen later moeilijker aan de bak.

''Als je een baan wilt hebben, moet je toch zo'n verklaring van goed gedrag laten zien. Dan zit je weer met het volgende probleem. Het is toch van invloed op je verdere levenstraject.'

Optimistisch

Latten zegt toch optimistisch te zijn over de integratie van allochtonen. Maar hij is ook een realist. ''Je moet problemen onderkennen. Het komt niet vanzelf goed. We hebben nodig dat er rationeel beleid wordt gevoerd.''

Voorzitter Sadik Harchaoui van Forum, het Instituut voor Multiculturele vraagstukken, stelde in een reactie dat Nederland veel te pessimistisch is over de integratie van allochtonen.

''We durven nauwelijks te geloven of weigeren te aanvaarden dat wat er nu gebeurt veel beter is dan wat de beeldvorming doet vermoeden. Het is toch wel een fenomenale sprint die de kinderen van immigranten hebben getrokken. Daar kan Nederland trots op zijn.''

Nederlander

Begin 2010 woonden er 1,9 miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland. Dat is circa 11 procent van de totale bevolking.

Rond de 43 procent is in Nederland geboren en behoort tot de tweede generatie. Zij voelen zich veel vaker Nederlander dan hun ouders.

De vier grootste groepen niet-westerse allochtonen zijn Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.