SCHEVENINGEN - Een vingerafdruk mag geen toegang geven tot zwembad of pretpark. Alleen de overheid mag zo'n scan gebruiken voor bijvoorbeeld het Elektronisch Patiëntendossier, Rijksdienst voor het Wegverkeer en gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het ECP-EPN en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben uitgevoerd en dat donderdag is verschenen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de burgers bij de bescherming van hun digitale identiteit een actiever beleid van de overheid verwachten. Anders zijn ze bang dat hun gegevens buiten het gezichtsveld van de overheid terechtkomen. Zo worden bijvoorbeeld paspoorten vaak gekopieerd en die gegevens komen dan terecht bij bedrijven en instellingen.

Uit de studie blijkt dat burgers het goed vinden dat de Staat voor dienstverlening digitale gegevens over hen verzamelt en dat ambtenaren die data gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor gegevens voor politie en justitie.

Biometrie

Er is echter een maar: burgers willen de informatie kunnen inzien, weten wie de gegevens gebruikt en ze kunnen (laten) corrigeren. Bij het onderzoek is onder meer gekeken naar elektronische gegevensverzameling, het gebruik van biometrie en het gebruik van het Burgerservicenummer.

Het ECP-EPN is een onafhankelijk platform waar onder meer overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen over de informatiesamenleving.