GOUDA - De stad Gouda hangt een nieuw probleem boven het hoofd nu in de omstreden wijk Oosterwei de komende jaren flats tegen de vlakte gaan.

Daarin wonen verscheidene probleemgezinnen, waarvan een groot deel moet worden geherhuisvest in wijken die ook al onder druk staan door probleemgezinnen en/of probleemkinderen.

De kwestie is aangekaart in het overleg tussen de partijen die zitting hebben in het zogeheten Veiligheidshuis van Gouda, zoals politie, gemeente en Jeugdzorg.

Oosterwei is al langer in beeld als probleemwijk, omdat Nederlandse jongeren van Marokkaanse komaf daar de buurt onveilig maken. Hoewel de veiligheid inmiddels is vergroot, lukt het maar niet om groepen jongeren in het gareel te krijgen.

Ivo Opstelten

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie was eerder deze maand in Gouda om over die aanhoudende problemen te praten. Een oplossing voor de kwestie had hij niet direct. Die is er ook niet, omdat de jongeren het niet zo bont maken dat ze voor langere tijd achter de tralies kunnen worden gezet.

Een deel van de oplossing zou het verplaatsen van probleemgezinnen kunnen zijn, weet een gemeentewoordvoerster. ''Op deze manier haal je ze uit hun omgeving'', zegt ze.

Verplaatsing naar andere buurten met sociale woningbouw kan echter zorgen voor nieuw trammelant, omdat in sommige wijken ook gezinnen wonen waar al ellende mee is. De flats in Oosterwei worden gesloopt, omdat de woningen zijn verouderd.

Wettelijk moeilijk

Om de druk op andere buurten in de kaasstad niet te verhogen, willen gemeente en woningbouwcorporaties de probleemgezinnen over de stad spreiden. Dat ligt wettelijk wel moeilijk, omdat iedereen vrij is om zijn woonbuurt te kiezen.

''We kunnen hoogstens wat tegen die wet aanduwen, ofwel in gesprekken met betrokkenen duidelijk maken dat ze niet bij elkaar in de buurt kunnen wonen’’, aldus de woordvoerder.

Twee flats gesloopt

Hoeveel probleemgezinnen er uit Oosterwei verplaatst moeten worden, is nog niet precies duidelijk. Volgend jaar worden in ieder geval twee flats (samen 120 woningen) gesloopt. De jaren daarop volgen nog meer flats en dus ook het herhuisvesten van meer probleemgezinnen.

Het Veiligheidshuis is al langere tijd nauw betrokken bij de probleemgezinnen. Bij zes families is de gehele dag een gezinsmanager aanwezig; bij twee gezinnen heeft die coach zijn taak volbracht. Vooral door intensieve begeleiding hoopt Gouda uiteindelijk de probleemkinderen in het gareel te krijgen.