MAASTRICHT - Het aanzwellen van de Maas maakt maatregelen in Zuid-Limburg nodig. Rond 11.30 uur bedroeg de waterstand bij Sint Pieter 46,17 meter boven NAP, bij een waterafvoer van 1800 kuub per seconde.

Vanaf 45,55 meter boven NAP en een afvoer van 1500 kuub per seconde is er sprake van hoogwaterrisico's.

Conform het draaiboek is het waterschap begonnen met de inzet van pompen bij Itteren, Geulle en Elsloo. Die moeten overtollig beek- en kwelwater terug de Maas in pompen.

Afsluiters van rioleringen worden waar nodig dichtgezet om te voorkomen dat rioolwater in woningen omhoog borrelt. De scheepvaart ondervindt vooralsnog geen hinder van het hoogwater.

Hoogste stand

De Maas bereikt zondag in de loop van de middag haar hoogste stand. Volgens Rijkswaterstaat (RWS) zal de Maas bij het meetpunt Sint Pieter (Maastricht) nog aanzwellen tot 46,24 meter boven NAP.

De komende dagen verwacht RWS gezien de weersverwachtingen een langzame daling van de Maas. Zondag valt minder regen dan zaterdag, daarna wordt het droog.

RWS heeft de sluizen in Limmel en Bosscherveld bij Maastricht tijdelijk gesloten. Daardoor kunnen schepen niet meer vanuit Maastricht het Julianakanaal opvaren en omgekeerd. RWS verwacht dat de stremming maandagochtend wordt opgeheven.

Overstromingen

Het gevaar van overstromingen van de beken in Zuid- en Midden-Limburg lijkt geweken. Dat maakte het waterschap Roer en Overmaas zondagochtend bekend.

De waterstand in de meeste beken daalt als gevolg van afnemende regenval. Als de weersverwachtingen uitkomen, kunnen beken, riolen en waterbuffers de toevloed van water wel aan. Alleen de Roer tussen Vlodrop en Roermond stijgt nog, maar dat zal waarschijnlijk niet voor overlast zorgen.

De hoogste waterstanden in de beken deden zich zaterdag rond 22.00 uur voor. Op verschillende plaatsen deden zich daarbij overstromingen voor.

Schotten

Het waterschap Peel en Maasvallei is zondag begonnen met het plaatsen van aluminium schotten op wegdoorgangen in dijken langs de Maas in het noorden van Limburg. Daarmee zijn deze wegen voor het verkeer afgesloten. Dat maakte een woordvoerster van het schap zondag bekend.

Het waterschap plaatste deze schotten onder meer in dijken in Blerick en Arcen. In Belfeld, ten zuiden van Venlo, wacht het schap met het plaatsen van de schotten tot Sinterklaas met zijn gevolg erdoor heen is getrokken.

De schotten moeten voorkomen dat zwellend Maaswater door de openingen in de dijken naar het achterland kan stromen.

Ook heeft het schap beken in Baarlo, Heel, Panheel, Heijen en Bergen met afsluiters dicht gezet om te voorkomen dat opstuwend Maaswater de beken in loopt.

Vee

De hulpdiensten hebben boeren zondag gevraagd hun vee weg te halen uit weilanden langs de Maas in Zuid-Limburg. Dit uit voorzorg in verband met eventuele overstromingen van de Maas of overlast door kwelwater. Dat maakten de hulpdiensten zondag bekend.

Uit voorzorg heeft de gemeente Maastricht aan de Wilhelminakade in de Limburgse hoofdstad geparkeerde personenauto's weg laten slepen. Ook heeft de brandweer pompen met groot vermogen laten aanrukken van zusterkorpsen uit het midden en noorden van het land.

Brabant

Waterschap Aa en Maas heeft zondagmiddag water uit twee waterbergingsgebieden bij Asten en Someren de Maas ingepompt. Het schap deed dit opdat zo veel mogelijk water kon worden afgevoerd voordat de Maas haar hoogste piek bereikt en dan vol is.

De bergingsgebieden hebben sinds zaterdag water van uitpuilende beken opgevangen en daarmee onder meer wateroverlast bij kassencomplexen voorkomen. In de regio Deurne heeft een kassencomplex toch te lijden gehad van hoogwater.

Door de inzet van veel pompen en de overloopgebieden staan de straten in de regio rond Deurne niet meer blank en ziet ook een camping in Mill het water zakken. Een kuikenbedrijf in de omgeving van Deurne kon met behulp van zandzakken droog blijven.

RWS adviseert bewoners aan de Maas de waterstanden in de gaten te houden op www.actuelewaterdata.nl.

Volg de berichtgeving op Twitter over het stijgen van de Maas op NUlive

Wateroverlast in Limburg en Brabant