AMSTERDAM - Migranten leveren Nederland uiteindelijk meer op dan dat ze kosten. Nu is dat misschien nog niet zo, maar als de tweede en de derde generatie volledig deelnemen aan de samenleving, wel.

Dat zegt Ewald Engelen, bijzonder hoogleraar etnisch ondernemerschap aan de Universiteit van Amsterdam, vrijdag in zijn oratie.

Het onderzoeksinstituut Nyfer berekende eerder dit jaar op verzoek van de PVV dat niet-westerse allochtonen Nederland 7,2 miljard euro per jaar kosten. Volgens Engelen is het echter veel te vroeg voor zo'n berekening.

''Doe het in 2020 nog eens, als de tweede generatie het topje van haar verdiencapaciteit heeft bereikt en de derde generatie zich warm loopt voor haar eigen arbeidscarrière. We moeten het leven van onze migranten wel heel zuur maken, wil het saldo dan niet positief zijn.''

Belangrijke bijdrage

Volgens Engelen leveren allochtone ondernemers een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Hij wijst erop dat het aantal immigranten met een eigen bedrijf de afgelopen jaren sterk is gestegen. Turkse Nederlanders zijn zelfs vaker ondernemer dan autochtonen.

Tegelijkertijd hebben allochtone ondernemers steeds vaker bedrijven in hoogwaardige sectoren. Waren ze vroeger vooral actief in bijvoorbeeld de horeca, nu is dat steeds vaker de zakelijk dienstverlening. "Het aantal etnische ondernemers dat in de 21e eeuw dankbaar gebruik heeft gemaakt van de groeiende vraag naar automatiseerders, websiteontwerpers, gamedesigners en andere eigentijdse ICT-experts is niet van de lucht."

Te negatief

Volgens Engelen is het Nederlandse debat over immigratie dan ook veel te negatief. Hij pleit voor "een andere waardering van migranten". "Het probleem is niet dat er te veel migranten zijn; het probleem is dat we te weinig rendement uit onze migranten halen."

Sterker nog, Nederland kan zich geen immigratiestop veroorloven, stelt Engelen. "Wie de demografische feiten kent, weet dat binnen vijftien jaar een mondiale wedren om Afrikaanse en Arabische geboorteoverschotten zal ontbranden. Nederland kan daarin niet achterblijven en zal er dus voor moeten zorgen aantrekkelijk te blijven, ook voor islamitische migranten."