DEN HAAG - In Zuid-Holland is een proef op komst om de fiets te kunnen meenemen in de streekbus. Een motie daartoe van de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten is woensdag unaniem aangenomen.

''Er is nog geen busmaatschappij bekend die de proef gaat uitvoeren, maar we verwachten dat het provinciebestuur binnen enkele maanden met een voorstel komt'', aldus de indiener van de motie, het Statenlid Alfred Blokhuizen van GroenLinks.

Volgens Blokhuizen is het meenemen van de fiets op de bus in landen als Duitsland, de Verenigde Staten en Canada al de normaalste zaak van de wereld.

Gemiddeld kunnen acht fietsen mee, die achterop de bus kunnen worden vastgezet.

Succes

''Op de de spoorverbinding Merwedelingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen is het meenemen van de fiets een doorslaand succes. Ook op de Rijngouwelijn gaat dit gebeuren. Dus waarom ook niet op de bus'', zei het Statenlid woensdagavond.

Volgens Blokhuizen is de snelle streekbusverbinding Interliner het meest geschikt om de proef mee te beginnen. ''Ik verwacht dat de busmaatschappijen wel willen meewerken, zeker als de provincie betaalt''.