UTRECHT - De Raad voor de Rechtspraak heeft de landsadvocaat opdracht gegeven voor het voeren van de procedure van voormalig rechter Hans Westenberg tegen Chipshol-advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat.

Westenberg procedeerde niet op eigen initiatief, ook al heeft hij de eerste stap gezet.

Dat zei Bert van Delden, oud-president van de Haagse rechtbank en voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, woensdag tijdens zijn verhoor als getuige in de rechtbank in Utrecht.

Van Delden verscheen op verzoek van projectontwikkelaar Chipshol voor de rechter-commissaris. Ook andere (voormalige) rechters worden gehoord.

Schadeprocedure

Chipshol stelt door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het bedrijf vindt dat Westenberg, oud-vice-president bij de Haagse rechtbank, partijdig is geweest en zich heeft laten leiden door belangen van de tegenpartij.

Chipshol wil een schadeprocedure starten tegen Westenberg en de Staat en hoopt met de getuigenverhoren meer feiten boven water te halen.

Volgens Chipshol-directeur Peter Poot beschermt de rechterlijke macht Westenberg, ondanks dat is bewezen dat hij heeft gelogen. Hij zei dat toen rechter-commissaris Eelkama meer vragen over de procedure tegen Smit en Kat in eerste instantie niet toestond.

'Liegende rechter'

Westenberg spande een aantal jaar geleden naar aanleiding van uitlatingen van Smit in een boek van journalist Kat een procedure aan tegen de twee.

Het betrof de vraag of Westenberg had gebeld met advocaten in de Chipsholzaak. Westenberg ontkende, Smit beweerde het tegendeel. Uiteindelijk verloor de rechter deze zaak, toen het gerechtshof telefoongesprekken bewezen achtte.

Westenberg kreeg daardoor de naam een 'liegende rechter' te zijn. De Raad voor de Rechtspraak had hem in de procedure bijgestaan en staat hem ook nu nog bij, tot groot onbegrip van Chipshol.

Klachten

Eerder op de dag zei Van Delden al dat een president van een rechtbank niet de bevoegdheid heeft een rechter van een zaak te halen.

De opmerking betrof de bekendheid van Van Delden met klachten van Chipshol in de jaren negentig over Westenberg. Uiteindelijk kwam na een wrakingsverzoek een andere rechter op de zaak te zitten.

''De contouren zijn duidelijk'', zei directeur Peter Poot van Chipshol na afloop van het verhoor. ''Westenberg kon volledig zijn gang gaan binnen de rechtbank.''