TILBURG - De Tilburgse pastoor Harm Schilder, zijn kerkbestuur en advocaten gaan definitief in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Breda, die bepaalde dat de kerkklok van de Margarita Mariakerk voor de vroege ochtendmis niet ongedempt mag worden geluid.

Schilder heeft dat woensdag aangekondigd na overleg met de raadslieden.

De mogelijkheden van een gang naar de Raad van State zijn volgens pastoor Schilder 'legio' maar een toelichting wilde hij woensdag nog niet geven. De pastoor heeft officieel tot eind november om een beroepschrift in te dienen.

Beperking

De gemeenteraad was volgens de rechtbank bevoegd om te bepalen dat het geluid van de kerkklok voor 7.30 uur niet harder mag zijn dan 80 decibel. De rechtbank is het niet eens met de pastoor dat beperking van het geluid belijdenis van godsdienst onmogelijk maakt.

De strijd tussen de pastoor enerzijds en de omwonenden en de gemeente anderzijds duurt inmiddels vier jaar. Een eerdere procedure werd door de pastoor gewonnen.