ARNHEM - Leerlingen uit groep 8 weten te weinig over geschiedenis. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd peilingsonderzoek van Cito.

Ondanks vernieuwingen in het geschiedenisonderwijs, blijft de kennis van de leerlingen over prehistorie tot 20e eeuw nog steeds achter.

Bij de tijdvakken oudheid en middeleeuwen is de kennis zelfs achteruitgegaan ten opzichte van het vorige onderzoek in 2000. Zo weet bijvoorbeeld de helft van de leerlingen niet dat de ziekte de pest berucht was in de middeleeuwen.

Dit peilingsonderzoek is in 2008 gehouden. Positief punt is dat leerlingen beter historische gebeurtenissen correct in de tijd kunnen plaatsen.

In de bovenbouw van de basisschool wordt ongeveer een uur per week geschiedenisles gegeven, dat is 10 minuten minder dan in 2000. De meeste leraren geven aan te weinig tijd te hebben om de lessen goed voor te bereiden naast de bestaande taken die ze al hebben.