AMSTERDAM - Een scriptie van een student aan de Universiteit Utrecht, waarin forse kritiek wordt geleverd op het functioneren van het 'jongerenloket' in die stad, zou op verzoek van de gemeente zijn geheimgehouden.

Dat beweert de gemeenteraadsfractie van de VVD in de Domstad. De gemeente en de universiteit ontkennen het bericht.

Volgens de scriptie zouden criminele jongeren in Utrecht vorig jaar stagegeld hebben geïncasseerd zonder daarvoor gewerkt te hebben, zo meldt RTV Utrecht.

Het bedrijf Fourstar, dat was ingezet om jongeren aan werk te helpen, kampte met een administratieve chaos waardoor vergoedingen werden uitgekeerd aan jongeren die daar niet voor in aanmerking kwamen.

Geheimhouding

De gemeente Utrecht publiceerde begin oktober een positieve evaluatie (PDF) van het jongerenloket. In de voorbereiding op een debat daarover kwam de plaatselijke VVD de scriptie op het spoor. Toen de partij die wilde inzien, kreeg de VVD nul op rekest. De liberalen zouden van de universiteit te horen hebben gekregen dat de gemeente geheimhouding had bedongen tot 2050.

Academische scripties zijn normaliter openbaar. Het afstudeerwerk is voor iedereen in te zien in de universiteitsbibliotheek en - steeds vaker - ook via internet.

Opheldering

De Utrechtse VVD wil van het college van B en W opheldering over de blokkade. Ook vraagt de partij om de vermeende geheimhouding op te heffen.

De scriptie in kwestie is inmiddels overigens op internet verschenen. Het afstudeerwerk is onder meer te lezen via weblog Sargasso.nl.

Privacy

Woordvoerder Ludo Koks van de Universiteit Utrecht weerspreekt dat de scriptie 'onder de pet gehouden' zou zijn. Volgens hem heeft de auteur van de scriptie die zelf tijdelijk verwijderd van de website waarop afstudeerwerk wordt gepubliceerd, omdat in het document privacygevoelige gegevens voorkwamen. Dat zou gebeurd zijn op verzoek van de gemeente.

Van een embargo tot 2050 zou volgens Koks echter geen sprake zijn. Volgens hem wordt de scriptie vrijdag geanonimiseerd opnieuw geplaatst, zonder dat aan de conclusies van het onderzoek is getornd.

Gemeente

In een beantwoording van de vragen van de VVD bevestigt de gemeente de lezing van de universiteit. Het college zegt zelf niet op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van de scriptie.